KLOCKI LEGO WIKI
Advertisement
KLOCKI LEGO WIKI

Majowym "Tematem Miesiąca" była straż pożarna. W ramach tej edycji powstało 7 nowych artykułów i 2 zostały rozwinięte lub uzupełnione w znaczącym stopniu (patrz niżej). Najbardziej aktywnymi edytorami byli: DKK i Pan Benek. Dzięki :)

Nowe artykuły

4164 Mickey - strażak, 41563 Splasho, 41564 Aquad, 41565 Hydro, 60003 Alarm pożarowy, 60247 Pożar lasu i MCFD

Rozwinięte

2940 Samochód strażacki i 4031 Statek straży pożarnej ze śmigłowcem

Aktualny TM

Na zakończenie zapraszam wszystkich do uczestnictwa w aktualnym Temacie Miesiąca.

Advertisement