KLOCKI LEGO WIKI
Advertisement
KLOCKI LEGO WIKI

W lipcu na warsztat "Tematu Miesiąca" wzięliśmy serie i zestawy inspirowane w jakiś sposób Azją. W jego ramach powstały 2 nowe artykuły i 3 zostały rozwinięte już istniejące (patrz niżej). Najbardziej aktywnym edytorem tej edycji TM był Slavzilla. Dzięki! :)

Nowe artykuły

8100 Cykloniczny Obrońca i 8107 Walka o Złotą Wieżę.

Rozwinięte

7708 Łącznik, 7711 Wartownik i Ninja (seria)

Aktualny TM

Na zakończenie zapraszam wszystkich do uczestnictwa w aktualnym Temacie Miesiąca.

Advertisement